Novosti100. dan škole

https://osimtg.ba/wp-content/uploads/2023/02/100danskole5-nas.jpg

I ove godine učenici 5.a i 5.c razreda su na poseban nacin obilježili 100.dan škole. Dan je bio prepun zanimljivih aktivnosti provedenih kroz nastavne predmete:HJ,MM,TZK, SRZ,LK. Na satu HJ 5.a razred izradio je plakat sa 100 imenica,100glagola i 100 pridjeva,a 5.c razred je napravio plakat sa 100 poruka za ovaj dan. Na satu MM su...

I ove godine učenici 5.a i 5.c razreda su na poseban nacin obilježili 100.dan škole. Dan je bio prepun zanimljivih aktivnosti provedenih kroz nastavne predmete:HJ,MM,TZK,
SRZ,LK.
Na satu HJ 5.a razred izradio je plakat sa 100 imenica,100glagola i 100 pridjeva,a 5.c razred je napravio plakat sa 100 poruka za ovaj dan. Na satu MM su množili i dijelili s brojem 100. Na satuTZK su održali utrku na 100 m.
Na razrednom satu razgovarali su na temu:100 dana sretniji te likovno izradili poruke i plakate.Dan je bio zanimljiv i veseo.Uživali smo.
Sretan 100.dan škole!

Učiteljice: Martina Papić i Marijana Bagarić

Evo kako je obilježen 100. dan škole u Eminovom Selu

Učiteljica: Ivana Tokić