O skoliZaposlenici

Osnovna škola Ivana Mažuranića Tomislavgrad

Ravnateljica škole: Milica Skočibušić
Pomoćnik ravnateljice: Joško Gudelj
Tajnica škole: Vinka Anić
Računovođa: Kata Bagarić
Organizator tehničke službe: Nevenka Čamber
Knjižničarka: Klaudija Klišanin
Psihologinja: Antoaneta Papić
Pedagogica: Mila Tomić

Bagarić Jozefina ASISTENT
Radoš Ana BIO. I KEM.
Gale Josipa BIOLOGIJA
Radovac Nikolina BIOLOGIJA
Križanac Sanja ENGLESKI J.
Bagarić Ivana ENGLESKI J.
Jurič Marija ENGLESKI J.
Nevistić Nikolina ENGLESKI J.
Parlov Franka ENGLESKI J.
Radoš Mirela ENGLESKI J.
Sučić Vanja ENGLESKI J.
Radoš Ante GLAZ.KULT.
Bagarić Petar GLAZ.KULT.
Majić Šima HRV. J. i KNJIZ.
Andrić Ivana HRVATSKI J.
Andrić Tomislava HRVATSKI J.
Ćubela Jelena HRVATSKI J.
Jolić Ana Helena HRVATSKI J.
Matić Ivana HRVATSKI J.
Pavković Nevenka HRVATSKI J.
Spajić Anđa HRVATSKI J.
Kelava Vesna INFORMATIKA
Milić Marina INFORMATIKA
Anić Jelena ISL.VJER.
Dilaver Zijad ISL.VJER.
Hadžić Nijaz ISL.VJER.
Lončar Kristina KAT.VJER.
Mioč Maja KAT.VJER.
Orlović Tomislav KAT.VJER.
Pervan Anđela KAT.VJER.
Batarilo Marija KAT.VJER.
Radoš Ljilja KAT.VJER.
Šola Dražana KEMIJA
Miloš Mara KEMIJA
Braovac Ante LIK. KULT.
Tomić Ljubica MAT. I FIZ.
Tomić Mirko MAT. I FIZ.
Romić Mirjana MAT. I INFOR.
Ančić Ivana MATEMATIKA
Mašić Barbara MATEMATIKA
Matić Drago MATEMATIKA
Pavković Ivan MATEMATIKA
Jurič Smiljana NJEMAČKI J.
Lončar Jurica NJEMAČKI J.
Papić Anamarija NJEMAČKI J.
Papić Josip NJEMAČKI J.
Baćak Džoana NJEMAČKI J.
Bagarić Ivana POVIJEST
Karačić Branko POVIJEST
Bagarić Dubravka RAZ.NAS.
Bagarić Ružica RAZ.NAS.
Blažević Branka RAZ.NAS.
Bokanović Kata RAZ.NAS.
Bradić Terezija RAZ.NAS.
Brigić Milena RAZ.NAS.
Čamber Marica RAZ.NAS.
Ćurković Katarina RAZ.NAS.
Dilaver Elma RAZ.NAS.
Gabrić Karolina RAZ.NAS.
Galić Josipa RAZ.NAS.
Gudelj Anica RAZ.NAS.
Jolić Ana Marija RAZ.NAS.
Jurič Marija RAZ.NAS.
Kapetanović Ismihana RAZ.NAS.
Klišanin Ante RAZ.NAS.
Kovačević Ana RAZ.NAS.
Kovačević Iva RAZ.NAS.
Kovačević Janja RAZ.NAS.
Krajina Matilda RAZ.NAS.
Krištić Nediljka RAZ.NAS.
Križanac Kristina RAZ.NAS.
Križanac Matija RAZ.NAS.
Krstanović Dijana RAZ.NAS.
Kutleša Marija RAZ.NAS.
Marković Slađana RAZ.NAS.
Mašić Ruža RAZ.NAS.
Papić Martina RAZ.NAS.
Pašalić Ljiljana RAZ.NAS.
Radoš Ivana RAZ.NAS.
Rezo Ivana RAZ.NAS.
Stipić Marijana RAZ.NAS.
Sučić Danijela RAZ.NAS.
Sučić Nikola RAZ.NAS.
Sučić Violeta RAZ.NAS.
Špikić Slava RAZ.NAS.
Tadić Ivanka RAZ.NAS.
Tokić Ivana RAZ.NAS.
Vučemil Angelina RAZ.NAS.
Bokanović Josipa RAZ.NAS.
Ćurić Božana RAZ.NAS.
Pašalić Marija RAZ.NAS.
Protuđer Ilinka RAZ.NAS.
Leto Niko TEH. KULT.
Baković Mate TZK
Džalto Mara TZK
Tadić Mirko TZK
Miloš Slavica ZEMLJOPIS
Romić Ante ZEMLJOPIS
Sesar Jure ZEMLJOPIS
Skočibušić Dobrila ZEMLJOPIS
Baković Ivan ZEMLJOPIS