NovostiEkskurzija petih razreda u Hercegovinu

https://osimtg.ba/wp-content/uploads/2022/06/ex_peti_raz-nas.jpg

Godišnjim planom Aktiva petih razreda planirana je ekskurzija na području Bosne i Hercegovine. Kroz Nastavni plan i program djeca su se upoznala sa Parkovima prirode kao i sa kulturno povijesnim znamenitostima u BiH a kroz ekskurziju su to mogli vidjeti i doživjeti. Dana 6.5.2022. posjetom Arheološkom muzeju i Galeriji ” Majka “na Humcu uz stručno...

Godišnjim planom Aktiva petih razreda planirana je ekskurzija na području Bosne i Hercegovine.
Kroz Nastavni plan i program djeca su se upoznala sa Parkovima prirode kao i sa kulturno povijesnim znamenitostima u BiH a kroz ekskurziju su to mogli vidjeti i doživjeti. Dana 6.5.2022. posjetom Arheološkom muzeju i Galeriji ” Majka “na Humcu uz stručno izlaganje vodiča djeca su se mogla upoznati sa povijesnim predmetima sa šireg prostora Hercegovine. Tu je izložena i Humačka ploča iz XII.stoljeća,najstariji očuvani spomenik na području današnje BiH.
U galeriji pod nazivom “Majka” jer su sva umjetnička djela posvećena majci. Putovalo se do Parka prirode Hutovo blato gdje su nas upoznali sa prirodom parka a djeca su uživala u vožnji brodicom. Putovanje se nastavilo do Mostara i Starog mosta kao glavnog simbola Mostara i Hercegovine.
Uz pjesmu i dobro raspoloženje i povratak kući bio je brži.